Na naszej stronie wykorzystujemy cookies Zobacz więcej
Open
X

Informacje o prawach przysługujących klientowi.

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przedstawiamy poniżej informacje i uprawnienia przysługujące osobom kupującym w Serwisie kursy.waskiel.pl. Jest to skrót postanowień zawartych w Regulaminie:

1. Dane identyfikacyjne.
Serwi kursy.waskiel.pl jest prowadzony przez www.waskiel.pl, MarekWaśkiel prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem NIP 542 000 42 43. Siedziba firmy mieści się pod adresem: 15-748 Białystok, ul. Broniewskiego 9/7

2. Dane do kontaktu.
Kontakt z Serwisem we wszystkich sprawach, w tym w kwestii reklamacji możliwy jest przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://kursy.waskiel.pl/?page_id=278

3. Przedmiot i sposób sprzedaży.
Serwis kursy.waskiel.pl umożliwia zakup i odtwarzanie plików video z kursami fotografii. Pod pojęciem „wideo” należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego na którą składają się obraz i dźwięk udostępnianą przez Internet  do odtworzenia za pomocą urządzenia Użytkownika: komputer, tablet lub smatrfon , które to urządzenia posiadają dostęp do Internetu oraz przeglądarką internetową umożliwiająca odtwarzanie plików wideo i dźwiękowych.
Dostęp do plików kursów następuje po opłaceniu zamówienia. Dane dostępowe: login i hasło, pozwalające na dostęp do kursów, udostępniany jest w mailu, który wysyłany jest emailem na adres kupującego, podany przez niego podczas transakcji.

4. Cena, dodatkowe koszty i świadczenia obciążające użytkownika.

Kupujący zobowiązany jest do opłacenia zamówienia zgodnie z ceną podaną w koszyku. Cena może zostać obniżona w efekcie zastosowania kuponów zniżkowych. Serwis kursy.waskiel.pl nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. Ewentualne dodatkowe koszty związane z transakcją mogą zostać pobrane przez instytucje finansowe, za pośrednictwem których jest dokonywana płatność, a także operatorów telekomunikacyjnych, świadczących usługę niezbędną dla nawiązania łączności ze sklepem oraz pobrania zakupionych plików. W przypadku odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem pobierania nabytego pliku Serwis kursy.waskiel.pl zwraca Użytkownikowi całą uiszczoną cenę bez jakichkolwiek potrąceń. Serwis kursy.waskiel.pl nie pobiera kaucji ani innych opłat wstępnych warunkujących rozpoczęcie wykonywania umowy.

5. Sposób i termin zapłaty.
Użytkownik kupujący w Serwisie kursy.waskiel.pl płaci za produkty przelewem elektronicznym lub poprzez obciążenie karty płatniczej. Obsługa płatności realizowana jest przez operatora płatności firmę PayU. Zamówienia nieopłacone w ciągu 3 dni od złożenia są anulowane.

6. Termin realizacji zakupu.
Opłacenie zamówienia przez Użytkownika powoduje automatyczne i nie później niż w czasie 60 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od operatora płatności udostępnienie dostępu do wykupionych kursów, poprzez przesłanie Użytkownikowi na podany przez niego adres email, z loginem i hasłem do strony internetowej z kursem. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) plik może zostać udostępniony później niż 60 minut od chwili opłacenia zamówienia. Użytkownik nie może pobrać plików wideo.Możliwe jest wyłącznie odtwarzanie za pośrednictwem Internetu.

7. Jakość plików i reklamacje.
Pliki dostarczane są w formacie wideo z odtwarzaczem i ich wyświetlenie jest możliwe na dowolnym sprzęcie komputerowym, w tym tabletach i smatrfonach, z oprogramowaniem pozwalającym na wyświetlanie plików w formacie mp4. Pliki nie są zabezpieczone przed kopiowaniem ani nie są ograniczone do wyświetlania na jednym urządzeniu. Reklamacje dotyczące problemów z pobraniem plików lub ich uszkodzeniem należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego podanego w punkcie 2.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zakupu.
W ciągu 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrot całości wpłaconej kwoty, jeśli w tym czasie nie skorzystał z logowania do wykupionego kursu . Odstąpienie od umowy należy zrealizować przez zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego podanego w punkcie 2 i skorzystanie z poniższego formularza:

Odstąpienie od umowy
Ja [imię i nazwisko] odstępuję od umowy zakupu nr [tu wstawić numer zakupu widniejący w e-mailu potwierdzającym] z dnia [wstawić datę].
[data, podpis]

Zalogowanie się do kursów, pobranie lub odtworzenie przez kupującego nabytego pliku lub plików jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do odstąpienia przez kupującego od umowy.

Białystok 12 stycznia 2015 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *